ارایه خدمات مهندسی

طراحی ، مدلسازی (3D) و نقشه کشی صنعتی
برنامه نویسی و توسعه نرم افزار

INVENTOR , AutoCAD , Excel , …
(VB.NET , VBA , Ilogic , SQL , …)

دسترسی رایگان به استانداردها ، کتابها و کاتالوگهای منتخب
دانلود مدلهای سه بعدی آماده از تجهیزات و قطعات
آموزش نرم افزارهای مهندسی

INVENTOR , AutoCAD , SolidWorks , CATIA

دسترسی به 6690 جدول استاندارد Fasteners