API 938C 2011

API
Use of Duplex Stainless Steels in the Oil Refining Industry

API TECHNICAL REPORT 938-C
SECOND EDITION, APRIL 2011

به نظر می رسد که شما افزونه PDF برای این مرورگر را ندارید. ؉مشکلی نیست ... شما میتوانید اینجا را کلیک کنید تا فایل PDF دانلود شود .


فایل پیوست : API 938C 2011.pdf

حجم فایل : 1.03 Mb

نوع فایل : pdf