API 959 1982

API
Characterization Study of Temper Embrittlement of Chromium-Molybdenum Steels

API PUBLICATION 959
MAY 1982

به نظر می رسد که شما افزونه PDF برای این مرورگر را ندارید. ؉مشکلی نیست ... شما میتوانید اینجا را کلیک کنید تا فایل PDF دانلود شود .


فایل پیوست : API 959 1982.pdf

حجم فایل : 6.65 Mb

نوع فایل : pdf